อำเภอบางใหญ่ ร่วมกันลงพื้นที่ ๔ ตำบล เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กภายใต้โครงการ CDF Share Happiness จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เข้าชม 10 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ และนายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง ระดับอำเภอ ลงพื้นที่อำเภอบางใหญ่ เพื่อร่วมกันมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)”

 

การมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในครั้งนี้ คณะทำงานได้มอบทุนอุปการะแก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน ๖ ปี จำนวน ๔ ราย แต่ละรายได้รับทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • เด็กชายปุณภัทร นาคนก               ที่อยู่ ๕๖/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
  • เด็กหญิงกัณณิกาทอง พุ่มศรี        ที่อยู่ ๔๒/๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
  • เด็กชายธันวา วงษ์สาโรจน์           ที่อยู่ ๔๙/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
  • เด็กหญิงกิติมาภรณ์ เอี่ยมผ่อง      ที่อยู่ ๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ครัวเรือนที่มีเด็กตามรายชื่อดังกล่าว เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งยังเป็นการปลุกกระแสการปลูกผักสวนครัว เพื่อรณรงค์และขยายผลการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน ตามภารกิจโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ”

(Visited 10 times, 1 visits today)