สพอ.บางใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้นำ อช. ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 9 ครั้ง

พก.บางใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้นำ อช. ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนายซุบกี เด็งและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลในไตรมาส ๒ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในไตรมาส ๓ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับประเด็นของการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ในที่ประชุม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด

(Visited 9 times, 1 visits today)