@สพอ.บางใหญ่ นัดกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้

เข้าชม 7 ครั้ง

👉👉 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

             นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ มอบหมายให้นางสาวพัชรภรณ์ เพิ่มกว่าเก่า และนายซุบกี เด็งและ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นัดกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ณ หมู่ที่ 4และ5 ตำบลบางใหญ่

              เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เสียดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ อันเกิดจากมียอดค้างชำระ ให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ และเพื่อขยายเวลาการชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

——————
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌾
Change for good 👍🏻

(Visited 7 times, 1 visits today)