ประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอบางใหญ่

เข้าชม 33 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางใหญ่  นายชุ้น  ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอบางใหญ่ โดยมอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางใหญ่

(Visited 33 times, 1 visits today)