ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนางศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพัชรภรณ์ อินทรสูต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางโสนพัฒนา 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบางม่วง และบ้านคลองวัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่

(Visited 90 times, 1 visits today)