นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม

เข้าชม 52 ครั้ง

นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม พัฒนาการอำเภอบางซ้าย  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงาน ผู้ประกอบการ OTOP  สมชายเบญจรงค์

หมู่ที่ 3 ตำบลเทพมงคล

(Visited 52 times, 1 visits today)