“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” สพอ.บางสะพานน้อยร่วมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวหมู่บ้าน OTOP Village Champion พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ และร่วมสัมผัสพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสินค้า OTOP

[...]
อ่านเพิ่มเติม