🌈พช.บางสะพานน้อย ร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ครั้งที่ 3/2565 🌈

🌈พช.บางสะพานน้อย ร่วมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ครั้งที่ 3/2565 🌈

<<ประจวบคีรีขันธ์>>วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00น.
นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย มอบหมายให้ นายชาตรี วรรณ์สุทธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการ “หน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ครั้งที่ 3/2565 ณ ศาลาประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกหมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย
⭐️ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะหารือและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้นำนโยบายสำคัญไปสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
⭐️โดยการดำเนินงานภายใต้การนำของ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางสะพานน้อย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลช้างแรก ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างดี

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย
#อำเภอบางสะพานน้อย
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)