ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

เข้าชม 176 ครั้ง

<<บางสะพานน้อย>> วันที่ 22 มิถุนายน  2561 เวลา  09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กลุ่มองค์กร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ห้าง/ร้าน สถาบันการศึกษา พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เนื่องในวันสิ้นชีพิตักษัย ในฐานะที่ทรงบุกเบิกและวางรากฐานด้านการเกษตรแผนใหม่ในประเทศไทย จนเป็นที่มาของ”แตงโมบางเบิด”และมีการอกกร้านของหมู่บ้านสัมมาชีพบ้านทุ่งสีเสียด ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านมาจำหน่าย  ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร บ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง

(Visited 176 times, 1 visits today)