ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน