พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 5 ประเภท

พช.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุน [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางสะพาน

🏘 ศจพ.บางสะพาน จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบั [...]
อ่านเพิ่มเติม