สพอ.บางสะพาน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

ข่าว<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 16 ธันวาคม 2 [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน จัดประชุมต้อนรับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ที่ผ่านการอบรม สร้างความพร้อมขับเคลื่อนงานในพื้นที่

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน ขอเชิญชวนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบางสะพาน “สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข”

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน เตรียมความพร้อมดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 และประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บางสะพาน รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เวลา [...]
อ่านเพิ่มเติม