ช่องทางการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานผ่านช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์

081-8215639

ที่อยู่

ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีเมล

cdd.bangsaphan@gmail.com

(Visited 324 times, 1 visits today)