ความเป็นมา

 • อำเภอบางสะพาน สมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อว่า เมืองบางสะพาน สมัยกรุงธนบุรีมีชื่อว่า เมืองกำเนิดนพคุณ ถูกข้าศึกพม่าเข้ามาโจมตีแตกแล้วเอาไฟเผาทำลายเสียหายและเป็นเมืองร้าง

 • สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งตำบลบางตะพานเป็นเมืองชื่อว่าเมืองกำเนิดนพคุณ แต่มีปรากฎตามประชุมพงศาวดารโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ในพงศาวดารเมืองพัทลุงว่า เมืองกำเนิดนพคุณรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2377 เป็นเมืองชั้นจัตวาขึ้นต่อกลาโหม

 • ในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีสารตราของท่านอรรคมหาเสนาบดี มาถึงพระกำเนิดนพคุณ มีความว่า ให้พระกำเนิดนพคุณ พระพิไชยชลสินธุ เมืองประจวบคีรีขันธ์ หมื่นวิสุทธิสงคราม กรมการกลาโหม ปักหลักแบ่งคลองทับสะแกฝั่งเหนือตลอดปลายน้ำถึงคลองวาฬฝั่งใต้ เดิมเป็นแขวงเมืองกำเนิดนพคุณนั้น ให้ยกมาเป็นแขวงอำเภอขึ้นเมืองประจวบคีรีขันธ์ คลองทับสะแกฝั่งใต้ตลอดปลายน้ำเป็นแขวงเมืองกำเนิดนพคุณตามเดิม

 • ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกอำเภอปราณบุรี อำเภอประจวบคีรีขันธ์ จากจังหวัดเพชรบุรี กับอำเภอเมืองกำเนิดนพคุณจากเมืองชุมพร รวม 3 อำเภอ มาตั้งเป็นเมืองขึ้นใหม่อีก พระราชทานนามว่า เมืองปราณบุรี ขึ้นมณฑลราชบุรี แล้วต่อมาในรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2457 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองปราณบุรี เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้ตัดชื่อเมืองกำเนิดนพคุณออก คงเรียกว่า อำเภอกำเนิดนพคุณ พ.ศ. 2459

 • ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอกำเนิดนพคุณเป็นอำเภอบางสะพานจนปัจจุบันนี้ ส่วนชื่อกำเนิดนพคุณภายหลังต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อตำบล เรียกว่าตำบลกำเนิดนพคุณขึ้นอำเภอบางสะพาน

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน 3 เทศบาล คือ

 1.  ตำบลกำเนิดนพคุณ

 2. ตำบลพงศ์ประศาสน์

 3. ตำบลแม่รำพึง

 4. ตำร่อนทอง

 5. ตำบลทองมงคล

 6. ตำบลชัยเกษม

 7. ตำบลธงชัย

 8. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

 9. เทศบาลตำบลร่อนทอง

 10. เทศบาลตำบลบ้านกรูด

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 • พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

  เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและแรงศรัทธาของพสกนิกรชาวไทย ที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างขึ้นใน พ.ศ.2539 โดยคณะสงฆ์วัดทางสาย คณะกรรมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ถือเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 ที่มีความยิ่งใหญ่งดงาม ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ พระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 9 มีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระมหา ธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” มีความหมายว่า เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดี

 • ชายหาดบ้านกรูด

ชายหาดขึ้นชื่อแห่งประจวบคีรีขันธ์ ที่มีหาดทรายสวย กว้างยาวกว่า 12 กิโลเมตรเลียบไปกับถนน บรรยากาศดีเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดบ้านกรูด มีทั้งที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหารให้บริการอีกมากมาย หลังจากพักผ่อนแล้วยังไปเที่ยวยังสถานที่ใกล้เคียง ทั้ง วัดทางสาย อ่าวบ่อทองหลาง

 • ถ้ำม้าร้อง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในถ้ำมีหลายคูหาแต่ละห้องงดงามด้วยหินย้อย โดยมีหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวม้า จึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำม้าร้อง  นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงรายตลอดแนวและพระพุทธรูปปางไสยาสน์ให้กราบสักการะ รวมทั้งบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เป็นบ่อน้ำที่ไม่มีวันแห้ง

ตัวถ้ำ ตั้งอยู่ภายในวัดเขาถ้ำม้าร้อง เมื่อเข้ามาในพื้นที่ของวัดให้ขับรถขึ้นเขาไปประมาณ 300 เมตร ทางขึ้นเป็นถนนราดยางมีบางช่วงที่ชันแต่ไม่มากขับรถขึ้นได้สบาย มาถึงแล้วจอดรถหน้าถ้ำ จากนั้นเดินลงไปยังตัวถ้ำซึ่งเปิดไฟสว่างไสว  ระยะทางจากปากทางเข้าไปจนสุดปลายถ้ำไม่ไกลประมาณ 500 เมตร ภายในถ้ำแบ่งเป็นคูหา หรือห้อง แยกออกไปให้เดินไปชมความสวยงาม ตลอดทางมีพระพุทธรูปปางสมาธิวางเรียงรายอยู่ชิดผนังถ้ำด้านทางด้านหนึ่ง ถือว่าเป็นถ้ำที่เดินทางท่องเที่ยวได้แบบสะดวกมาก และเดินชมในระยะทางไม่ไกลมาก ภายในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นสบาย

(Visited 334 times, 3 visits today)