พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

👩‍🌾 พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🏡

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 1 ธันวาคม 2565

🌿 นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มสตรี ณ หมู่ 7 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน

🌿 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้พูดคุยรายละเอียดและการเตรียมตัวในการเข้าประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอต่อไป

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 10 times, 1 visits today)