พช.บางสะพาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.บางสะพาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

🌊 นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบ่อทองหลาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมดกันเก็บขยะบริเวณวัดบ่อทองหลาง และบริเวณชายหาด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะในพื้นที่สาธารณะ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 12 times, 1 visits today)