ติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง

✨✨พช.บางสะพาน ติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

📋 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง คือ นายเสน่ห์ เอี่ยมทอง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับวัสดุในการประกอบอาชีพจากมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
📋 โดยนายเสน่ห์ เอี่ยมทอง ได้รับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพสำหรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ทำให้สามารถเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยเพิ่มรายได้ และได้นำความรู้ความสามารถที่มีมาก่อรายได้่และเกิดประโยชน์สูงสุด

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 8 times, 1 visits today)