การแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🙏🏼พช.ประจวบฯ ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565🙏🏼

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การแข่งขันกีฬาเปตอง จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทีมชาย
2. ประเภทคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทีมหญิง
3. ประเภทเยาวชนทีมชาย
4. ประเภทเยาวชนทีมหญิง
ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

โดยผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้แก่
1. ประเภทคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทีมชาย ได้แก่ ทีมกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ปราณบุรี
2. ประเภทคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทีมหญิง ได้แก่ ทีมกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.บางสะพานน้อย
3. ประเภทเยาวชนทีมชาย ได้แก่ ทีม เยาวชนชาย อ.บางสะพาน
4. ประเภทเยาวชนทีมหญิง ได้แก่ ทีมเยาวชนหญิง อ.สามร้อยยอด

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองขึ้นมาในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งและสานสัมพันธ์ไปในเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2554 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละอำเภอ ตลอดจนเป็นเวทีแสดงออกให้คณะกรรมการกองทุนแม่และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติขึ้นมา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)