ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ตามแนวคิดผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัย ใส่ได้ทุกวัน (Daily Fashion)

🌟จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนงานผ้าไทย ใส่ให้สนุก ตามแนวคิดผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัย ใส่ได้ทุกวัน (Daily Fashion) กิจกรรมที่ 2

🌾วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

🌾 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาการแปรรูปผ้าเพื่อพัฒนาสู่ Daily Fashion Design งานพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผ้าเพื่อพัฒนาสู่ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัย ใส่ได้ทุกวัน กิจกรรมที่ 2 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพช่างตัดเสื้อผ้าและทักษะการออกแบบตามชุดอัตลักษณ์ โดยมีนางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🌾 โดย นายชวกร ทองประศรี ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมที่ 1 การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย เพื่อสร้างแบบเสื้อผ้าอัตลักษณ์จังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรเพิ่มศักยภาพช่างตัดเสื้อผ้าและทักษะการออกแบบตามชุดอัตลักษณ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดให้ได้แบบผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 27 times, 1 visits today)