พช.บางสะพาน ร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

พช.บางสะพาน ร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน ร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน เปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือที่เคยมีความสำคัญ แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยม อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อนำเสนอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติได้ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของชุมชนที่นำมาพิจารณาคัดเลือก เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1.วัดเกาะยายฉิม หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง
2.ชายทะเลบ้านกรูด หมู่ที่ 3 ต.ธงชัย
3.อ่างเก็บน้ำพุระกำ หมู่ที่ 3 ต.พงศ์ประศาสน์
4.ลานวัฒนธรรมร่อนทอง หมู่ที่ 6 ต.ร่อนทอง
5.บ่อทองหลาง,จุดชมวิวหน้า อบต.แม่รำพึง
6.หมู่บ้านชุมชนบ้านทางสาย หมู่ที่ 9 ต.ธงชัย
7.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
8.สำนักสงฆ์ถ้ำเขาวงค์สง่างาม อบต.กำเนิด หมู่ที่ 8
9.ศูนย์การเรียรู้เพาะพันธุ์สัตวน้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านกรูด หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ต.ธงชัย

(Visited 17 times, 1 visits today)