💙🤍 กิจกรรมแข่งขันเปตองกระชับมิตรกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน 🤍💙

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองกระชับมิตร สานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน <span;>ณ บ้านนาผักขวง หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<span;> เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายกองทุนแม่ฯชาย เครือข่ายกองทุนแม่ฯหญิง เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 10 times, 1 visits today)