การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน

💙🍀 สพอ.บางสะพาน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนงาน ต้านยาเสพติด 💙

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.

💙 นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบางสะพาน

🌱 โดยมีวาระวาระการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินงานของกองทุนแม่ฯ ภายในปี 2566 รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมในกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินฯ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 12 times, 1 visits today)