พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 5 ประเภท

พช.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 5 ประเภท
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 22 ก.ย. 2565
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2565 โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 18 แห่ง จากนั้นมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รวม 5 ประเภท ได้แก่
1.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
– รางวัลชนะเลิศ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
– รางวัลชนะเลิศ บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหนองกา หมู่ที่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหนองจอก หมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ชายดีเด่น
– รางวัลชนะเลิศ นายบุญจอง ทับแดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจรูญ พินิหาร ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายจุฑา แป้นทอง ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี
4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิงดีเด่น
– รางวัลชนะเลิศ นางศรีสุดา ท้วมมี ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางเผียน อิ่มพราหมณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นาศรีนวล แซ่ลิ้ม ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด
5. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
– รางวัลชนะเลิศ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนทอง อ.หัวหิน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยพลู อ.บางสะพาน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิตบ้านหนองกา อ.ปราณบุรี
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรไทย และขอแสดงความยินดีแก่บุคคล/องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งการทุ่มเททำงานนั้นยังสามารถขยายผลไปยังบุคคลรอบข้าง หมู่บ้านข้างเคียง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติที่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(Visited 14 times, 1 visits today)