พช.บางสะพานร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปีพช.

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.บางสะพานร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปีพช.

<<ประจวบคีรีขันธ์>>

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดปเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุครสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างความรักและความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งกีฬาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย เปตองผสม แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา ปิดตาตีปี๊บ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟุตบอล VIP โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันกับทีมนักฬาเขต 3 และ 4

กิจกรรมครั้งนี้ทีมประจวบคีรีขันธ์รวมพลังกันกวาดรางวัลมากมาย อาทิเช่น ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน เช่น วิ่งกระสอบ เป็นต้น และหลังจบกิจกรรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในเขตตรวจราชการที่ 4 ได้สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ได้ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของคนในองค์กรต่อไป

 

(Visited 4 times, 1 visits today)