การประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางสะพาน

เข้าชม 11 ครั้ง

💙 การประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางสะพาน ✨️

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 20 มิถุนายน 2565

🌿 นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอบางสะพาน

✨️ โดยมีวาระการประชุมสำคัญเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคเลือด ตามโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุายน ๒๕๖๕
ซึ่งมีกำหนดกิจกรรม “สานเสวนาภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ณ บ้านทางสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 11 times, 1 visits today)