บางสะพานแก้จน คนพัฒนา⭐️ ทีมปฏิบัติการอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เข้าชม 15 ครั้ง

🏡 บางสะพานแก้จน คนพัฒนา 👨‍👩‍👦‍👦
⭐️ ทีมปฏิบัติการอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ⭐️

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 15 มิถุนายน 2565

🌿 คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางสะพาน (คจพ.อ.) นำทีมปฏิบัติการโดยสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพในเมนูแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนประจำตำบล ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ปี 2565 ตามแผนครัวเรือนที่ระบุความต้องการการช่วยที่ตรงกับสภาพปัญหาของครัวเรือนอย่างแท้จริง

🌿 โดยทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลร่อนทองและตำบลกำเนิดนพคุณ เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ นายบรรจบ นกแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพ มอบหมายทีมอสม.ติดตามดูแลและมอบยารักษาโรคประจำตัว และขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และเบี้ยผู้พิการต่อไป
นางแหวน จีนบุปผา หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวมีรายได้น้อย ทีมปฏิบัติการให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย และได้มอบแพมเพิสให้แก่ครอบครัว
นางซิ้ม เครือทิพย์ หมู่ 8 บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศประศาสน์ หลังจากเข้าเยี่ยมครัวเรือน พบว่านางซิ้ม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทีมพี่เลี้ยงจึงได้ให้กำลังใจครอบครัวและช่วยเหลือในด้านอื่นๆในลำดับถัดไป

📷 ภาพ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน
📢 ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 15 times, 1 visits today)