พช.บางสะพาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

เข้าชม 9 ครั้ง

📣🌾 พช.บางสะพาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 เชิญชวนเจ้าหน้าที่และเครือข่ายพัฒนาชุมชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี 🌳🌻

<<ประจวบคีรีขันธ์>>

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

⏰ เวลา 09.00 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แปลงผักด้านหลังที่ว่าการอำเภอบางสะพาน โดยมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ กำจัดวัชพืช เพื่อให้บริเวณแปลงผักด้านหลังที่ว่าการอำเภอฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายฯ รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

📸 ภาพ/ข่าว : โดยนางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏัติการ นักพัฒนานารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนบางสะพาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CddBangsaphanNews
#จิตอาสาพัฒนาชุมชน
#เอามื้อสามัคคี
#น้อมรำลึกในหลวง ร.9
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)