พช. บางสะพาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน

เข้าชม 9 ครั้ง

📢🌹 พช. บางสะพาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน 🌹📢

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 11 ตุลาคม 2565

⏰ เวลา 13.30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ชั้น 3 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ (1.) สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2.) จัดสรรสวัสดิการให้กับคณะกรรมการและสมาชิก (3.) วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางม่วย ช้างทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน (กพสอ.) และมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (ทุกตำบล) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

📸 ภาพ/ข่าว : โดยนางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏัติการ

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนบางสะพาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CddBangsaphanNews
#กพสต. #กพสอ. #สตรี
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)