พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  <>

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ดำเนินการ 1 ไร่ โดยมีนายนพรัตน์ พลายน้อย เป็นผู้รับจ้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการขุดตะพักที่ 3 โดยนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน ได้พูดคุยสอบทราบการทำงานกับผู้รับเหมาและครัวเรือนต้นแบบ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางราชการ พร้อมทั้งให้กำลังใจ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวสุธารส ธรรมนิยม หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
📸 ภาพ/ข่าว : โดยนักพัฒนาพื้รที่ต้นแบบ/นางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนบางสะพาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CddBangsaphanNews
#โคกหนองนาโมเดล
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 24 times, 1 visits today)