พช.บางสะพาน ติดตามความก้าวหน้า โครงการ “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผัก สมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ภายใต้โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ แปลงผัก บริเวณพื้นที่ว่างหลังที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผัก สมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ร่วมใจ “ปลูกพืชผักสมุนไพร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อส่งเสริมการปลูกผักอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาพ/ข่าว : โดยนางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนบางสะพาน #กรมการพัฒนาชุมชน
#CddBangsaphanNews #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.
#สร้างความมั่นคงทางอาหาร #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 14 times, 1 visits today)