พช. อำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 11 ครั้ง

พช. อำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่ดำเนินการ 1 ไร่ พร้อมรอการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงาน ออกแบบตามความต้องการของครัวเรือน ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายประสพโชค ซุ่ยยัง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)