พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ส่งเสริมเยาวชนวัยใสพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายปิยชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สนง.คุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สนง.ยุติธรรมจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานและวิทยากร อบรม โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนวัยใส ใส่ใจพัฒนาชุมชนพื้นที่สร้างสรรค์บ้านห้วยเกรียบ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป้าหมายหลักในการอบรมครั้งนี้คือสร้างการรับรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวเมษ์ธิษตา ถวิลการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังได้มีการถ่ายทำวิดีโอ ให้เด็กๆได้แสดงทัศนะและความคิดเห็นแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มเยาวชนสร้างผลงานบ้านห้วยเกรียบ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนตัวอย่างของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 14 times, 1 visits today)