พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ต้อนรับ พลตรีวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน ภาค 1 เพื่อค้นหา “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ต้นแบบ

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พลตรีวิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน ภาค 1
หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามแผนงาน/โครงการกำกับติดตามประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร บ้านสวนบุราณ หมู่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้ นางณิชชา คงนิล ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) พร้อมด้วยนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน ให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ของอำเภอบางสะพานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ เทศบาลตำบลร่อนทอง อบต.ร่อนทอง ธกส. กศน. ผู้นำหมู่บ้าน
นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล เกษตรกรต้นแบบสวนเกษตรพอเพียง กล่าวบรรยายสรุป การดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร บ้านสวนบุราณ ประวัติ ความเป็นมา และการสนับสนุนโครงการของศูนย์การเรียนรู้ฯ จากหน่วยงานต่างๆ โดย เฉพาะกิจกรรมล่าสุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ในการประกวดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 4 ทำให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือของภาคีต่างๆ และภาพรวมของการดำเนินงานที่ครบองค์ประกอบ มีทั้งภาคผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ เหมาะสมที่จะถูกเสนอเข้าพิจารณา เป็นต้นแบบ“แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

(Visited 17 times, 1 visits today)