พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยทีมพัฒนากร นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมวางแผนขับเคลื่อน การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. และกรรมการหมู่บ้าน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกำหนดแผนดำเนินการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

(Visited 16 times, 1 visits today)