พช.บางสะพาน ดำเนินงานต่อเนื่องแปลงที่สาม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

เข้าชม 59 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ตรวจเยี่ยมแปลงครัวเรือนต้นแบบ ของนายชาคริต อ่อนพับ หมู่ 4 ตำบลร่อนทอง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” พื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ซึ่งควบคุมดูแลการดำเนินงานขุดบ่อโดยทีมพัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ซึ่งเป็นวันที่ 1 ของการดำเนินงานแปลงนี้ โดยทางทีมงานพัฒนาชุมชนได้ทำความเข้าใจกับทีมผู้รับจ้างพร้อมตรวจเช็ครายละเอียดแบบแปลนเทียบกับพื้นที่ที่ขุดจริง ให้ได้ตรงตามแบบมาตรฐานกรมอัตราส่วน 1:3 ดินเหนียว เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสำหรับแปลงต่อไป ซึ่งใช้แบบแปลนเดียวกัน

(Visited 59 times, 1 visits today)