พช.บางสะพาน ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางวรรณา หินศรี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ประชุมกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน โดยมี นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมทีมพัฒนากร และ นพร. เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำ อช. และ ประธานสตรี  ณ บ้านสวนบุราณ บ้านสามแยกบางสะพาน หมู่ 4 ตำลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และแจ้งกำหนดการขั้นตอนต่างๆรวมถึงเกณฑ์การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ซึ่งในการนี้ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งประกวดในระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผอ.วรรณา ได้แจ้งรายละเอียดการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่างๆ และเน้นย้ำบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึง มุ่งเน้นการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างผลงานกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

(Visited 23 times, 1 visits today)