พช.บางสะพาน ขับเคลื่อนงานขุดอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่แปลงที่สองของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยทีมพัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทีมผู้รับจ้าง และเจ้าของแปลง เข้าสนับสนุนการดำเนินงานปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” พื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ณ พื้นที่ครัวเรือนของ นายนาค ยิ้มนาโพธิ์ บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางทีมงานพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำกับผู้รับเหมา ในเรื่องการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบแปลน ความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และให้ตรงกับที่เจ้าของแปลงต้องการด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

(Visited 24 times, 1 visits today)