สพอ.บางสะพาน เดินหน้าลุยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายสุวัฒน์ คิ้ววงศ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ แบบพึ่งพิงธรรมชาติ มี กิจกรรมหลักๆ คือ
กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรพืชผักหรือผลไม้ทุกชนิด ส่วนประกอบ ต้นกล้วย 40 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม พด.2 จำนวน 2 ซอง และน้ำเปล่า 10 ลิตร และอธิบายประโยชน์ของการทำน้ำหมักชีวภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ
😷ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด😷

(Visited 10 times, 1 visits today)