สพอ.บางสะพาน สนับสนุนงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพื้นที่ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2564  นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้นางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณี มีความยากจน อัตคัดขัดสน ทั้งนี้ผลการติดตามถามไถ่ความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ชีวิตความเป็นอยู่มีความยากลำบาก รายได้น้อย พบอุปสรรคปัญหาในการประกอบอาชีพ ที่พักอาศัยไม่สะดวกในการใช้ชีวิตในวัยชรา จึงได้ทำการบันทึกรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)