สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีที่ได้มีการดำเนินกิจการอยู่แล้วและได้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) เพื่อต่อยอด ขยายกิจการ เพิ่มรายได้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ในเขตพื้นที่ ต.ร่อนทอง หมู่ 7 เป็นโครงการขยายกิจการเลี้ยงสุกร พบว่าทั้งสามกลุ่มมีประสบการณ์และต้นทุนทางอาชีพอยู่แล้วมีศักยภาพพอที่จะนำเงินกู้ที่จะได้รับไปบริหารงานต่อเพื่อให้เกิดกำไรและสามารถชำระคืนได้ จากนั้นได้เยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ผลิตก๊าชชีวภาพ ใช้ประโยชน์ในการหุงต้มในครัวเรือน

(Visited 4 times, 1 visits today)