สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.กำเนิดนพคุณ และ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มทำขนมจีน กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทำมะพร้าวขาว ทั้งนี้ในการติดตามถามไถ่ผลการดำเนินของกลุ่มไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการชำระ ยังคงมีการดำเนินกิจการและยังมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มตามปกติ

(Visited 13 times, 1 visits today)