สพอ.บางสะพาน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบที่แปลงของนายจุฬา สุขสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ แบบพึ่งพิงธรรมชาติ มี กิจกรรมหลักๆ คือ
กิจกรรมการขุดดินเตรียมดินที่แปลงทำการยกร่องเพื่อที่จะปลูกผักบุ้งกวางตุ้งและแตงกวา
และปรับปรุงคุณภาพของดินโดยใช้มูลโคในการโรยทั่วบริเวณแปลงปลูกผัก มีกิจกรรมห่มดินด้วยฟางและปุ๋ยมูลโคโดยใช้ทฤษฏีแห้งชามน้ำชาม จากนั้นช่วงบ่าย มีกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรพืชผักหรือผลไม้ทุกชนิด ส่วนประกอบ ต้นกล้วย มะละกอ ผัก และผลไม้ 40 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม พด.2 จำนวน 2 ซอง และน้ำเปล่า 10 ลิตร
😷ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด😷

(Visited 9 times, 1 visits today)