นางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangsaothong วันที่ 02 ก.ค. 2564

พช.บางเสาธง : ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 2 ผ่านรูปแบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)