ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทอัญมณีทัวร์มาเที่ยวชมและรับประทานอาหาร ณ บริเวณตลาดสายน้ำบางยี่โท ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 51 times, 1 visits today)