นักพัฒนาต้นแบบลงพื้นที่ตำบลช้างใหญ่ ร่วมหารือวางแผนและจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมนำตามพระราชดำริฯ

👩🏻‍🌾✌🏻สพอ.บางไทร วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่ [...]

อ่านต่อ

นายกิจจา ทองแดงพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ นิคม เกษตรกรรม ทหารผ่านศึกอำเภอบางไทร

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายกิจจา ทองแดงพัฒนาการจังหวัดพระน [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” พื้นที่อำเภอบางไทร

การดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแ [...]

อ่านต่อ