วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา โคกช้าง กกแก้วบรูพา #ดำเนินกิจกรรม# – ดำเนินการขุดบ่อที่1เสร็จ100% ได้ความลึกทั้งหมด5เมตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม 1 ขุดบ่อ 2 2 คลองไส้ไก่ 3 ทำการตรวจรับงาน บ่อ1 บ่อ 3 และคลองไส้ไก่ แปลง นาย ไพรัตน์ อุณหะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม 1 ขุดบ่อ 1 2 ขุดบ่อ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ไม้ตรา โคกช้าง ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -วัดพื้นที่เตรียมทำนากับคลองไส้ไก้

วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ โซนกระแซง ช้างน้อยเข้าไป ปฏิบัติงาน ร่วมกับ โซนบางพลี และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการกิจกรรม: แปลงพื้นที่1: นาย ชาติชาย เลิศชัย หมู่ที่1 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงที่ 1 นาง เพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม:*ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม รอบ ๆคันบ่อและคลองใส้ไก่ เนื่องจากดินที่ขุดไว้ยังไม่แน่นมากพอ จึงทำให้ดินแตกหัวระแหงหญ้าแฝกจึงแห้งตาย *รดน้ำต้นไม้ทั้งหมดรอบ ๆพื้นที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม:ณ แปลง นางเพียร ห่วงแก้ว และนาย คนึง ห่วงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา -เริ่มขุดคลองไส้ไก่บริเวณข้างในขนาดกว้าง3เมตรลึก1ยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม​ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ