นพต.เข้าดูแลการถอนหญ้ากำจัดวัชพืช เก็บหญ้าแห้งและตัดกิ่งไม้และปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว และ เก็บผลผลิต

🌱🌴🌴✌️สพอ.บางไทร✌️🌱🌴 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศ [...]

อ่านต่อ

นพต.ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ทำการถอยวัชพืช และ ทำการเตรียมดินฟันดินตากแดดเอาไว้เพาะปลูก

🐡🐡 สพอ.บางไทร 🐡🐡 วันที่ 13พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่ [...]

อ่านต่อ