นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย #ดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 100%

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย ดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 80%

วันที่ 4 กันยายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อยดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 40%

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม:-ลงพื้นที่หาเจ้าของพื้นที่ ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล -ปลูกต้นมะละกอ10ต้น(ต่อ) -ปลูกต้นมะเขือพวง5ต้น

พัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร วันที่ 3 กันยายน2564 นายมิตรชัย ศ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินกิจกรรม🏝️บ่อที่2🏝️ ความลึกจากดินเดิม ถึงตะพักแรกความลึก อยู่ที่ 1เมตร 50 ซ.ม ึความกว้างของหน้าตะพัก กว้าง 2 เมตร ความลึกของหน้าตะพัก ถึงก้นบ่อ ความลึกอยู่ที่ 4 เมตร 50 ซ.ม สโปล 45 ° ความลึกจากดินเดิมถึงก้นบ่อ รวมทั้งหมด 6 เมตร

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลงนางหนูแดง กุลฑล หมู่2ต.ช้างใหญ่ -ลงพื้นที่แปลงรับผิดชอบช่วยเจ้าของแปลงปลูกต้นไม้ หลังดำเนินการขุดเสร็จสิ้น

วันที่ 17 สิงหาคม2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย #ดำเนินกิจกรรม# – ดำเนินการขุดบ่อที่1 แล้วเสร็จไปแล้ว คือตะพักชั้นแรก – ขอบตะพักความลึก 1. เมตร – สโลป 45 องศา

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม : ขุดบ่อ 1 ขุดคลองไส้ไก่

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ