นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อย #ดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 100%

วันที่ 5 กันยายน 2564
นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซน: กระแชง-ช้างน้อย

#ดำเนินกิจกรรม
– ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 100%

-ดำเนินการขุดบ่อที่ 2 แล้วเสร็จไปประมาณ 80%

– ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ แล้วเสร็จไปประมาณ 90 %

-ภาพโดยรวมดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 85%

#พื้นที่ดำเนินการ
ณ.แปลงนางเจียมใจ. สุขสมโภชน์ หมู่ที่4 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

(Visited 11 times, 1 visits today)