นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: กระแชง-ช้างน้อยดำเนินกิจกรรม – ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 40%

วันที่ 3 กันยายน 2564
นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซน: กระแชง-ช้างน้อย

#ดำเนินกิจกรรม
– ดำเนินการขุดบ่อที่ 1 แล้วเสร็จไปประมาณ 40%
– ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่ แล้วเสร็จไปประมาน 40%

#พื้นที่ดำเนินการ
ณ.แปลงนางเจียมใจ. สุขสมโภชน์ หมู่ที่4 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)