นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย ดำเนินการกิจกรรม:-ลงพื้นที่หาเจ้าของพื้นที่ ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล -ปลูกต้นมะละกอ10ต้น(ต่อ) -ปลูกต้นมะเขือพวง5ต้น

พัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร
วันที่ 3 กันยายน2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โซนรับผิดชอบ:ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย

ดำเนินการกิจกรรม:

ลงพื้นที่แปลง นางบุญนาค บุญณะ หมู่1ต.เชียงรากน้อย
_แปลงนางเพียร ห่วงแก้ว หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย

-ลงพื้นที่หาเจ้าของพื้นที่ ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล
-ปลูกต้นมะละกอ10ต้น(ต่อ)
-ปลูกต้นมะเขือพวง5ต้น
– ขุดหลุมรอการปลูก(ต้นคริสต์มาส)ไม้
-คลุมฟางบริเวณต้นไม้ที่ปลูกเสร็จ
– เพาะต้นพริกก่อนลงปลูกลงดิน
-รดน้ำ พรวนดินต้นไม้ ชนิดต่างๆ

(Visited 5 times, 1 visits today)